Advanced Search


Auteur Topic: Algemene gedragsregels bij Tour en meetings  (gelezen 736 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

27 januari 2017 23:52
gelezen 736 keer

Offline The Navigator

  • Oprichter / Beheerder

  • *****

  • 3689
    Berichten

  • Geslacht: Man


  • Merk Scooter: KYMCO

  • Type Scooter: Xciting S 400i ABS euro 4

  • Woonplaats: Almere Stad
Algemene gedragsregels bij Tour en meetings
« Gepost op: 27 januari 2017 23:52 »
1.ALGEMENE (GEDRAGS)REGELS TOURTOCHTEN.

1.1 Plaats van vertrek en vertrektijd (of plaats en aanvang van een evenement) worden duidelijk aangegeven door degene die de tour organiseert en uitzet. Ook dient voorafgaand globaal de route, de totale afstand en de stoppunten/ rustpauzes van een tour bekendgemaakt te worden in het desbetreffende topic, tenzij het bijvoorbeeld een verrassingstour of estafette-tour etc. betreft. (Dit geeft deelnemers die later komen of verdwaald zijn de mogelijkheid om later (weer) aan te sluiten). Bij voorkeur vermeldt de organisator zijn of haar mobiele telefoonnummer in het topic.

1.2 De tourleider bepaalt of, afhankelijk van de situatie, er op het afgesproken tijdstip kan worden vertrokken. Op 'laatkomers' wordt niet gewacht tenzij daar eventueel een duidelijke reden voor wordt aangegeven (bijvoorbeeld: iemand is verdwaald, pech onderweg etc.). Laatkomende deelnemers dienen dit zo spoedig mogelijk te melden bij de tourleider.

1.2.1 De tourleider / organisator mag voorafgaand aan een tour in het desbetreffende topic een maximum aantal deelnemers vaststellen in verband met de veiligheid of de aard van de tour. Hetzelfde geldt inzake het soort tour, bijvoorbeeld in geval van specifieke brom of motorscootertours. Indien een tour anders is dan voor bromfietsen en bromscooters (45 KM/u), dient de organisator dit duidelijk te melden in zijn of haar tourtopic. Ook eventuele overige vereisten of beperkingen (zoals bijvoorbeeld mogelijke kosten inzake lunch, tolwegen, ponten etc. en wie die moet betalen) dienen voorafgaand te worden gemeld in het desbetreffende topic.

1.2.2 Het is tourleiders en organisatoren niet toegestaan om bij voorbaat bepaalde deelnemers op persoonlijke basis uit te sluiten van deelname aan een tour of evenement. Elke tour en elk evenement is in principe openbaar toegankelijk voor deelname door iedereen. Indien er voorafgaand toch een bedenking of probleem mocht zijn, dient de organisator dit voor te leggen aan het beheer middels PB. Dergelijke zaken mogen niet worden besproken op het openbare forum.

1.2.3 Het organiseren van diverse tours of evenementen op dezelfde datum door verschillende leden is toegestaan. Vaak liggen de regio's van touren op dezelfde dag ver(der) uit elkaar of is er een bijzondere gelegenheid of thema voor een bepaalde tour. Deelnemers kunnen dan zelf kiezen met welke tour of welk evenement ze die dag willen meegaan of bijwonen. Eventuele échte conflicten dienen te worden voorgelegd aan het beheer.
1.3 Voertuigen van deelnemers dienen technisch in orde en (voldoende) volgetankt te zijn bij aanvang van de tour. In overleg met de tourleider wordt er afgesproken waar er eventueel (indien noodzakelijk) getankt gaat worden. Deelnemers dienen ruim van tevoren aan te geven dat zij onderweg zullen moeten tanken. Een extra flesje benzine voor noodgevallen onder in je buddy is voornamelijk bij lange of buitenlandse touren geen overbodige luxe.

1.3.1 Deelnemers aan georganiseerde touren en evenementen die eventueel bepaalde medische omstandigheden of afwijkingen hebben die onderweg problemen zouden kunnen opleveren, dienen die voorafgaand aan een tour of evenement te melden. Dit dient privé te gebeuren via een PB aan hetzij de organisator, hetzij het Bestuur. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen en eventueel voorbereid te zijn. Twijfelt iemand aan zijn of haar lichamelijk of geestelijk kunnen, dient die persoon te overwegen om niet deel te nemen, zowel voor hun eigen veiligheid als die van anderen. Medische en overige privé-informatie van leden en deelnemers valt onder de privacy-wetgeving en mag en zal verder niet openbaar worden gemaakt.

1.4.1 Tijdens het rijden in groepsverband dient men ervoor te zorgen dat het gedrag naar elkaar onderling maar ook zeker tegenover medeweggebruikers (voorrang verlenen etc.) goed is, waarbij iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is. Dingen als "stunten" (wheelies etc.) zijn verboden. Zowel de regels van de verkeerswet als die van goed fatsoen en gezond verstand zijn van toepassing.

1.4.2 In Duitsland wordt een groep van 15 rijders of meer gezien als "rijden in groepsverband waardoor de groepsleider verantwoordelijk wordt gehouden voor de hele groep", ook in geval van verkeersovertredingen en ongevallen. Daarom zal de groep, mocht die groter zijn dan 14 deelnemers, opgesplitst worden in 2 nader te bepalen groepen. Bijvoorbeeld: 20 deelnemers worden dan 2 groepen van 10 rijders waarbij de groepen voldoende afstand van elkaar dienen te houden tijdens het rijden.

1.4.3 Voor het rijden in België zijn voor groepen wettelijk geen aparte regels vastgesteld (net zoals in Nederland) en gelden de algemene richtlijnen voor bromfiets B . Je mag in ieder geval niet naast elkaar rijden.

Wel is het zo dat de GROENE KAART in België verplicht is en deelnemers dienen die bij zich te dragen.

1.5 Het is absoluut niet toegestaan dat men alcohol of drugs nuttigt voor of tijdens het rijden! Deelnemers die constateren dat iemand toch deze regel overtreedt, hebben de plicht dit aan de tourleider of organisator te melden. Er kunnen levens mee gemoeid zijn! Daarom heeft de tourleider of organisator het recht deze persoon of personen uit te sluiten van verdere deelname aan de tour en dit te melden aan het beheer.
Alcoholische versnaperingen zijn wellicht mogelijk bij evenementen en na afloop van een tour maar eenieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan, inclusief juridische aansprakelijkheid. Vrije Vogels en tourleiders accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in deze. De wetgeving inzake drugs- en alcoholgebruik is van toepassing.

1.6 Meerijden in groepsverband betekent dat men moet beschikken over een veilig motorvoertuig. een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar scooter en de technische staat daarvan. Hoe beter het voertuig in orde is, des te minder problemen tijdens de tochten te verwachten zijn (pech onderweg, ongelukken, vertragingen etc.). Het bij je hebben van extra benodigdheden zoals extra benzine, extra bougies en extra olie bijvoorbeeld is geen overbodige luxe en aan te bevelen.

1.7 Meerijden in groepsverband betekent dat je scooter verzekerd moet zijn. Sowieso is dat een wettelijke verplichting maar zeker ook vanuit een sociaal oogpunt ten opzichte van de overige deelnemers aan de tour. Mocht blijken dat een deelnemer niet verzekerd is, dan mag de tourleider besluiten die persoon of personen uit te sluiten van deelneming, waarbij echter geen verplichting bestaat bij de tourleider om dit van alle deelnemers te controleren.

1.7.1 Bij touren en evenementen in het buitenland is het zeker aan te bevelen, zo niet verplicht om een Reisverzekering te hebben, ook al is het maar voor één dag of dagdeel. Normale standaard aansprakelijkheids- en zietekostenverzekeringen zijn vaak niet affdoende in geval van calamiteiten.

1.8 Regels zijn gemaakt om nageleefd te worden. Indien iedereen zich er aan houdt, kunnen we veilige en leuke toertochten maken.

1.9 In geval van persoonlijke conflicten tussen tussen deelnemers onderling, reeds bestaand voorafgaand aan een tour of evenement of ontstaan tijdens een samenzijn, praat deze dan (vooraf) uit en ga niet zitten mokken. Mokkende mensen die op iets of iemand gefixeerd zijn, kunnen ongelukken veroorzaken en bovendien kan het de gehele sfeer van een leuk en gezellig samenzijn verpesten voor iedereen. Indien men het écht niet kan vinden met iemand die al is ingeschreven voor een tour of evenement, besluit dan eventueel om niet mee te gaan indien een confrontatie niet kan worden vermeden. Verbale of fysieke agressie, zowel tussen deelnemers onderling of naar derden, kan leiden tot onmiddelijk royement, onafhankelijk van mogelijke overige maatregelen en (juridische) gevolgen. Wederom geldt dat iedereen (juridisch) verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen gedrag. In geval van conflicten met derden gedurende een tour, veroorzaakt door derden, wordt van de leden verwacht dat deze elkaar helpen en steunen. Echter, het uitlokken van conflicten met derden is ten strengste verboden.

1.10 Eventueel kunnen interne conflicten, bestaand of nieuw, (voorafgaand) worden gemeld bij het beheer van de Vrije Vogels welke eventueel kan besluiten om hierin te bemiddelen. Leden hebben altijd het recht om hun problemen van welke aard dan ook, voor te leggen aan het Beheer

1.11 Tijdens tourritten, weekenden en eventuele andere activiteiten die in clubverband worden uitgevoerd, vertegenwoordigen alle deelnemers de Scooter Tourclub Vrije Vogels en brommers / scooterrijders in het algemeen. De houding die anderen tegenover ons aannemen, wordt ook voor een groot deel door onszelf (en andere brommer / scooterrijders) bepaald. Van alle deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij zich daar waar zij effectief STC Vrije Vogels vertegenwoordigen of deelnemen aan een activiteit georganiseerd door de Vrije Vogels , fatsoenlijk zullen gedragen. Te denken valt hierbij aan het rijgedrag binnen de groep, het zich houden aan de verkeersregels en het gedrag in een restaurant of op een terras.

1.12.1 Als tijdens een tour of evenement door de organisator(en) of leden van het beheer (bij herhaling) wordt geconstateerd dat deelnemers zich bewust niet aan de geldende regels houden, hebben zij de mogelijkheid om die desbetreffende deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname aan de tour of aan een evenement.

1.12.2 Het beheer van STC Vrije Vogels is gerechtigd en gemachtigd om eventuele disciplinaire of overig passende maatregelen te treffen tegen leden en deelnemers die de clubregels en / of de wetgeving (bij herhaling) bewust of opzettelijk overtreden of gevaarlijk rijgedrag c.q. ongepast gedrag vertonen etc. Desbetreffende leden hebben recht van weerwoord, echter de uiteindelijke beslissing van het Bestuur in dergelijke zaken is definitief.

Dit Reglement inzake Tourtochten en Evenementen is een aanvulling op, en waar van toepassing integraal onderdeel van, de Forumregels van de Scooter Tourclub Vrije Vogels Op alle mogelijke conflictsituaties welke zouden kunnen voortvloeien uit dit Reglement en overige Forumregels van de Scooter Tourclub Vrije Vogels is Nederlands Recht van toepassing.

Vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot bovenstaande kunnen per PB worden gemeld aan het Beheer.

S.T.C.Vrije Vogels wensen iedereen een leuke gezellige en goede reis.
« Laatst bewerkt op: 18 juli 2021 18:08 door Tourmaster W »


Gr Wouter