stcvrijevogels

WELKOM BIJ SCOOTER TOURCLUB VRIJE VOGELS => Tour en Meetings regels => Topic gestart door: The Navigator op 27 januari 2017 23:53

Titel: Gedrag tijdens de touren en meetings
Bericht door: The Navigator op 27 januari 2017 23:53
 2. GEDRAG TIJDENS DE RIT.

2.1 De tourleider / organisator rijdt voorop als koprijder: hij / zij bepaalt zowel de route die die dag gereden wordt als het algemene tempo. De deelnemers dienen zowel de route zelf als overige aanwijzingen van de tourleider (op) te volgen. Degene die de tour leidt, is verplicht om nieuwkomers (nieuwe en / of onervaren leden, gastrijders etc.) voldoende te instrueren om het meerijden met de tour zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen.

2.1.1 Indien deelnemers spontaan en op eigen initiatief een andere route gaan rijden of afwijken van de door de tourleider bepaalde route (zijweggetjes, stukjes afsnijden etc.) of niet opletten of andere activiteiten erop nahouden (behalve in die gevallen van pech of ongeval) en daardoor de aansluiting met de rest van de groep verliezen, doen die dat geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico, en is de tourleider / organisator en de rest van de groep hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Indien men onderweg bewust een tour wil verlaten (bijvoorbeeld om af te haken), dient men dit aan te geven bij de tourleider / organisator om zo ongerustheid inzake "missende deelnemers" te voorkomen.

2.2 Wenselijk is dat een vast aangesteld of aangewezen persoon, per tour onderling te bepalen, als slotrijder helemaal achteraan rijdt, alhoewel dit niet verplicht is. De eventuele slotrijder is bekend met de route van die dag en bij het uiteenvallen van de groep begeleidt hij / zij de achterblijvers, totdat deze weer aansluiting bij de rest van de groep van de Vrije Vogelsp hebben gevonden. Draadloze communicatie tussen kop- en slotrijder is hierbij aan te bevelen maar niet verplicht.

2.3 Nieuwe leden en gastrijders dienen zoveel mogelijk voor in de groep te rijden. Deze bepalen dan automatisch het tempo van de groep.

2.3.1 Kritiek op elkaars rijgedrag onderweg is ongewenst indien dat geen gevaarlijke situaties betreft. Als iemand echt gevaarlijk bezig is, mag deze daar uiteraard wel op worden aangesproken. Maar wijs die persoon dan op een normale manier op de gevaarlijke situatie of het gedrag. Schelden of schreeuwen is ongewenst. Uitdagen of provoceren, algemeen bekritiseren, beledigingen of discriminerende opmerkingen etc. zijn echter niet toegestaan aangezien die de veiligheid en concentratie in gevaar kunnen brengen. Nieuwe (onervaren) deelnemers dienen de functionele aanwijzigen en adviezen van zowel de tourleider als veteraan-rijders ter harte te nemen.

2.3.2 Het uitlokken van conflicten met, of provoceren van derden gedurende een tourtocht of evenement, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden en zal leiden tot minimaal onmiddelijke uitsluiting van (het vervolg van) de tour of het evenement. Dit brengt namelijk iedere deelnemer van de tour of het evenement mogelijk in gevaar.

2.4 Baksteensrijden

2.4.1 Indien mogelijk wordt er gereden in een zigzag patroon (baksteensgewijs). De eerste rijder links tegen de as van de weg, de volgende rechts zodat er een zigzagpatroon ontstaat, echter uiteraard alleen daar waar de verkeerssituatie en de route dat toestaan. Op deze manier wordt de afstand tot je voorganger in dezelfde lijn verdubbeld en heb je een beter contact via de spiegel met degene die achter je rijdt. Tussenvoegen is altijd mogelijk door overige verkeersdeelnemers (derden) of personen in punt 2.3 genoemd, die naar voren willen schuiven. Pas als dit definitief is, de formatie aanpassen zodat het patroon weer klopt.
2.4.2 Rijden in groep op een rijstrook

Wanneer bestuurders van scooters met minstens twee (of meer) in groep rijden op een rijbaan met rijstroken, dan mogen zij niet naast elkaar rijden.
Wanneer bestuurders van scooters met minstens twee (of meer) in groep rijden op een rijbaan met rijstroken,
dan moeten zij niet achter elkaar rijden.


(https://i.postimg.cc/tghysLh6/waar-rijden-7.jpg)

(https://i.postimg.cc/W38vngYb/waar-rijden-8.jpg)

Zij mogen dan op dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden (baksteenformatie).
Zij moeten onderling een voldoende veiligheidsafstand houden.
Zo heb je voldoende ruimte wanneer je plots moet remmen of uitwijken.De meest ervaren scootersrijders rijden best achteraan.
De voorrijder rijdt altijd op 2/3 van de rechterkant van zijn rijstrook.
De tweede op 1/3, de derde terug op 2/3, etc.
De voordelen van geschrankt rijden: meer en verdere kijk op het verkeer voor elke rijder,
meer reactietijd, meer remafstand, meer uitwijkmogelijkheid, meer frisse lucht.
De voorrijder moet steeds op 2/3 van de rechterkant van het rijvak rijden omdat hij dan duidelijk zichtbaar
is voor automobilisten die de groep inhalen.
Indien de voorrijder slechts op 1/3 zou rijden, dan is de kans heel groot dat een inhalende autobestuurder hem over het hoofd zou zien.
Veel kans dat de chauffeur dan te snel terug rechts invoegt en tegen de voorrijder botst.

(https://i.postimg.cc/PrtM9Z3n/waar-rijden-10.jpg)

(https://i.postimg.cc/fW7K85vv/waar-rijden-9.jpg)

Bij het inhalen wordt van de voorrijder verwacht dat hij dit alleen doet als de andere groepsleden eveneens mee kunnen gaan.
Indien dit niet kan, stel dan het inhalen uit totdat er voldoende ruimte is.
Als de groep héél erg groot is, dan is het trouwens beter van de groep op te splitsen.
Ook al rijd je in groep, hou het initiatief bij jezelf. Beslis zelf wanneer je oversteekt of inhaalt.
Laat je niet (ver)leiden door de anderen.
De verleiding is immers heel groot om alleen maar het achterlicht van je voorganger in de gaten te houden
en zelf geen beslissingen te nemen.
Dit kan gevaarlijk zijn op kruispunten met en zonder verkeerslichten, bij inhaalbewegingen,
bij het nemen van bochten, enz.
2.4.3 Rijden in groep op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken

Als bestuurders van motorfietsen in groep (minstens twee of meer) op een rijbaan rijden die
niet in rijstroken verdeeld is, dan mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan gebruiken.

(https://i.postimg.cc/c4SsS1wS/waar-rijden-11.jpg)

Als veilig kruisen moeilijk is, dan mogen de scooters achter elkaar rijden.

 (https://i.postimg.cc/15ry5xrN/waar-rijden-12.jpg)

2.4.4 Bochten

Uiteraard rijden we alleen baksteengewijs als de situatie het toelaat .
Bij scherpe bochten rijden we uit veiligheid altijd achterelkaar en uiterst rechts want zo houd je het grootste overzicht .
Dit leer je ook als je motorrijlessen volgt maar motor of scooter het maakt niet uit .
Als de koprijder naar rechts gaat op het moment dat hij een situatie bespeurd dat er ingevoegd gaat worden,
is dit het moment dat de groep dit ook doet.
Gaat de koprijder op 2/3 rijden dan is dit voor de groep het teken dit ook te doen (Baksteensgewijs)
Houd altijd afstand dat de linker rijder altijd kan invoegen en neem hierna direct weer de afstand aan die nodig is
Omdat we in Duitsland op 80/100 wegen rijden kan er een file ontstaan  jammer dan ,de tourleider bepaald
waar en of het veilig kan dat wij invoegen om het verkeer erlangs te laten


2.5 Stel je zodanig op bij een stoplicht (indien mogelijk 3 à 4 scooters naast elkaar ) zodat de groep in één keer over kan steken. Mocht dat niet lukken, dan rijdt het eerste deel van een groep een klein eindje vooruit, in het zicht van de achterblijvers, en wacht daar op een veilige plek totdat iedereen weer bij elkaar is.

2.6 Houdt altijd voldoende afstand tot je voorganger. In geval van nood moet hij / zij, zonder rekening te hoeven houden met zijn / haar achterligger, uit kunnen wijken of remmen.

2.7 Er wordt gereden in een zoveel mogelijk (aaneen)gesloten groep. Laat de afstand tussen jou en je voorganger niet zodanig worden dat er grote gaten vallen. Op die manier kan de groep gemakkelijk uiteenvallen, met alle problemen van dien (deelnemers houden het niet meer bij, raken de groep kwijt, verdwalen etc.). Ook is dit dan niet meer te overzien. De tourleider is verantwoordelijk voor het algemene tempo van de groep. In de meeste gevallen van rustige touren zal de gemiddelde snelheid tussen de 35 en 40 KM/u bedragen (in geval van bromscooters en bromfietsen, voor tours inzake motorscooters gelden andere snelheden).

2.8 Controleer regelmatig of jouw achterliggende deelnemer aan de tour nog steeds achter jou rijdt. Is dit niet meer het geval, stop dan bij de eerst volgende verandering van richting en probeer jouw voorganger en de tourleider door toeteren of met lichtsignalen te waarschuwen. Als je dit niet doet, ligt de groep al gauw kilometers uit elkaar. Denk in zo'n geval niet dat je de groep kwijt raakt. Alleen als iedereen op deze manier stopt, komt het signaal "ER IS IETS FOUT" aan bij de eerste rijder. RAAK NIET IN PANIEK, DAARDOOR LOOPT MEER MIS DAN NODIG IS. Als je wacht, komen de personen die achter je zaten vanzelf weer bij jou langs.

2.9 Inhalen van andere weggebruikers(niet zijnde STCVV) is normaal gesproken geen probleem. Doe het wel op plaatsen waar het veilig is en laat duidelijk merken wat je van plan bent. Inhalen in bochten of op andere onveilige plaatsen mag onder geen enkele voorwaarde, omdat je dan zowel je mede-deelnemers als overig verkeer EN jezelf in de problemen kunt brengen.
Tijdens de tourritten wordt er niet van positie gewisseld en is dit in principe alleen mogelijk bij een stop/pauze onderweg

2.9.1 Fotograferen en filmen tijdens de tour : graag, maar doe het op een veilige manier zodat jij jezelf en andere deelnemers en overige weggebruikers niet in gevaar brengt. Geef bij de tourleider van te voren aan wat je wilt gaan doen, bijvoorbeeld vooruitrijden, maar hou je hierbij aan de verkeersregels. Mocht je, nadat de groep gepasseerd is, achterblijven, dan ben jezelf verantwoordelijk voor het terugkeren bij de groep. Hierbij kan een navigatie met daarop de route een uitstekend hulpmiddel zijn indien die van tevoren beschikbaar is gesteld (niet verplicht). Indien men in zulke situaties verdwaalt of de groep geheel kwijtraakt, zijn zowel de tourleider als Vrije Vogels niet verantwoordelijk en doet men geheel op eigen risico.

2.10 In geval van een ongeluk of pechgeval stopt de groep als geheel en ter plaatste moet worden bekeken hoe te handelen. Na overleg zal normaal gezien het grootste gedeelte van de groep zijn weg vervolgen maar we zijn wel "samen uit, samen thuis" dus alles in overleg met betrokkene. In geval van pech kan een probleem wellicht gezamelijk worden verholpen. In geval van een ongeluk wordt het slachtoffer NOOIT alleen gelaten. Vele veteraan-tourders hebben een motor-eerste-hulp-kit bij zich onderweg. Voor wie dat nog niet heeft, is dat een overweging waard.

2.11 Het is absoluut niet toegestaan dat deelnemers die slachtoffer zijn bij een ongeval alleen huiswaarts keren zonder begeleiding. Het kan zijn dat de persoon in kwestie later onwel zou worden en de gevolgen daarvan zijn dan helemaal niet te overzien. Begeleiding kan bestaan uit één of meerdere overige deelnemers van de tour die bij het slachtoffer blijven of die naar huis begeleiden, of een ingeschakelde externe partij zoals familie, vrienden of een medische dienst die de getroffen deelnemer komen ophalen of verder begeleiden (nader te bepalen, afhankelijk van de situatie). Tot die persoon in "veilige handen" is, wordt die niet alleen gelaten.

2.11.1 In al dit soort gevallen geldt: hou de rijbaan vrij voor andere weggebruikers indien mogelijk, tenzij medisch of juridisch niet verantwoord of toegestaan.

2.12 In geval van ongelukken waar tevens derden bij betrokken zijn, worden deelnemers geacht als groep in eerste instantie alle betrokken partijen bij te staan maar in geval van een agressieve houding van een tegenpartij de eigen deelnemer van de tour te ondersteunen, verdedigen of af te schermen, ongeacht wie het ongeluk heeft veroorzaakt. Bij dit soort gevallen zijn alle deelnemers van de groep tevens getuigen, wat belangrijk zou kunnen zijn in verband met een proces verbaal, aanklachten of juridische vervolging. Het is NIET toegestaan om verbaal of fysiek geweld te gebruiken tegen een (eventueel agressieve) derde partij (juridisch strafbaar). Verdere handhaving en afhandeling dient te geschieden door de politie zodra die is gearriveerd.

2.13 Stunten en crossen etc. zijn niet toegestaan gedurende tourritten.

2.14 Het is niet wenselijk dat deelnemers tijdens tourritten gaan optreden als verkeersregelaars (bijvoorbeeld vooruitrijden en dan een kruising of rotonde blokkeren zodat de groep als één geheel kan doorrijden). Je neemt hiermee een enorm risico (zowel verkeerstechnisch als juridisch) en het is ook verboden onder de de geldende verkeerswetgeving. Je kunt er dus een boete voor krijgen. Alle deelnemers aan touren en evenementen dienen zich te allen tijde aan de geldende (verkeers)wetgeving te houden. In geval van splitsing van een groep vanwege bepaalde verkeerssituaties, wachten we op elkaar zoals eerder beschreven.

2.15 Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, zowel vóór, tijdens en na tourritten en evenementen. Zowel de geldende wetgeving als de (ongeschreven) regels van respect en goed fatsoen (en logisch nadenken) zijn te allen tijde van toepassing. De leden van en de Scooter Tourclub Vrije Vogels zelf en haar beheer accepteren geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid, juridisch of anderszins, inzake het (mogelijk onverantwoorde) gedrag van deelnemers aan tourritten en evenementen. Als een ieder zich aan hierboven gestelde regels houdt, staat niets in de weg om een plezierige, gezellige en veilige dag samen met andere clubleden te beleven. Het bewust niet houden aan "de regels" en eventuele nadere functionele aanwijzingen van tourleiders of organisatoren kan gevolgen hebben in de vorm van uitsluiting of royement, afgezien van eventueel mogelijke juridische en overige consequenties.

Dit Reglement inzake Tourtochten en Evenementen is een aanvulling op, en waar van toepassing integraal onderdeel van, de Forumregels STC Vrije Vogels .
Op alle mogelijke conflictsituaties welke zouden kunnen voortvloeien uit dit Reglement en overige Forumregels van STC Vrije Vogels is Nederlands Recht van toepassing.

Vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot bovenstaande kunnen per PB worden gemeld aan het Beheer


S.T.C.Vrije Vogels wensen iedereen een leuke gezellige en goede reis